Φωτογραφικό αρχείο που προορίζετε για δειγματισμό, μπορείτε να δοκιμάσετε ή και να αγοράσετε ακομα, θα παραλάβετε αρχείο για εκτύπωση ή για παρουσίαση.