Αποστολές και επιστροφές

Κατά την παραγγελία, σας ζητείτε να τοποθετήσετε την τοποθεσία διεξαγωγής της εργασίας. Yπάρχει κατάλογος με τα έξοδα μεταφοράς τα οποία προστίθενται αυτόματα στην τελική τιμή. Αν επιλέξετε να διακόψετε την συνεργασία πριν την μέρα μεταφοράς, τότε σας επιστρέφετε όλο το ποσό της παραγγελίας, πλην τραπεζικά έξοδα. Αν επιλέξετε να διακόψετε την εργασία αφού έχει γίνει η μετάβαση στην τοποθεσία, τότε δεν επιστρέφονται τα έξοδα μεταφοράς και τα τραπεζικά έξοδα. όλες οι τιμές είναι με έξοδα αποστολής και επιστροφής .